Naudojimo sąlygos ir taisyklės

"Call.lt" paslaugos teikiamos visą parą. Platesnė informacija apie paslaugų teikimą elektroniniu paštu: info@tcg.lt arba telefonu +37052050777.

UAB "TCG Telecom" užtikrina, kad teikiamų paslaugų kokybė atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokioms paslaugoms nustatytus reikalavimus. UAB „TCG Telecom“ neatsako už paslaugų kokybę, jei klientas naudoja telefono aparatus, neatitinkančius Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat neteisėtai įsigytus mobiliuosius telefonus ar telefonus su pakeistu identifikacijos kodu.

Paslaugų sutrikimai, įvykę dėl UAB „TCG Telecom“ kaltės, pašalinami ne vėliau kaip per 1-ą darbo dieną. Apie paslaugų teikimo sutrikimus būtina pranešti elektroniniu paštu noc@tcg.lt. Jeigu paslaugų sutrikimai įvyksta dėl trečiųjų asmenų kaltės UAB "TCG Telecom" neatsako už gedimų šalinimo trukmę bei kokybę.

Paslaugų teikimas gali būti apribotas ar sustabdytas, jeigu naudodamiesi paslaugomis pažeidžiate trečiųjų asmenų teises, Lietuvos Respublikos įstatymus arba jei savo veikla kenkiate paslaugos veikimui.

Virtualus numeris yra skirtas tik skambučių priėmimui, tad iš jo išeinantys skambučiai yra neįmanomi ir tuo pačiu nėra galimybės iš virtualaus numerio paskambinti į trumpąjį skubios pagalbos numerį 112.

UAB „TCG Telecom“ turi teisę vienašališkai keisti "Call.lt" paslaugų teikimo sąlygas, kainas bei apmokėjimo tvarką, apie tai įspėjant klientus elektroniniu paštu ir/arba pateikiant tokią informaciją "Call.lt" tinklalapyje internete. Klientams palankūs pakeitimai (pvz.: kainų mažinimas) gali būti daromi apie tai neįspėjus.

Jei klientas mano, kad jo teisės yra pažeistos, gali kreiptis į UAB „TCG Telecom“ klientų informavimo skyrių raštu. UAB „TCG Telecom“ įsipareigoja atsakyti į raštišką pareiškimą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. UAB „TCG Telecom“ turi teisę reikalauti išlaidų patirtų aiškinantis situaciją pagrįsto atlygio, kai pareiškime nurodytos aplinkybės nepasitvirtina.

Užsakydamas "Call.lt" virtualius numerius, sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi UAB „TCG Telecom“ "Call.lt" paslaugų teikimo tikslais, bei patvirtinu, kad esu informuotas apie savo teisę nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi.

  1. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos „Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas“ ir kiti teisės aktai.
  2. Fizinio asmens duomenys (vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita "Call.lt" registracijos formoje esanti informacija) yra tvarkoma paslaugų teikimo tikslais.
  3. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
  4. UAB „TCG Telecom“ turi teisę naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
  5. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  6. Sutikdami su šiomis taisyklėms Jūs patvirtinate, kad informacija, kurią mums pateikėte atlikdami užsakymą, yra visiškai teisinga.